Laboratuvar ve Atık Kontrol Sorumlusu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

1996
Laboratuvar ve Atık Kontrol Sorumlusu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları
Laboratuvar ve Atık Kontrol Sorumlusu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

Ünvan Tanımı : Laboratuvar ve Atık Kontrol Sorumlusu

1-Laboratuvarda kullanılan cihaz ve ekipmanların her zaman çalışır durumda olmasını sağlamalıdır.
2-Laboratuvar ortamında çalışan elektronik veya mekanik cihaz ve ekipmanlarının periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak , İhtiyaç durumunda kalibrasyonlarını yaptırılmasını sağlamalı,sonuçları da kayıt altında tutmalıdır.
3-Laboratuvar test kitlerinin ve büret, pipet v.b. sarf malzemelerinin temin edilmesini sağlamalıdır.
4-Laboratuvarda çalışanlarının çalışırken kişisel koruyucularının temin ve kullanımını sağlamalıdır.
5-Laboratuvar çalışma ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına hakim olmalı ve bu kurallara uyulmasını sağlamalıdır.
6-Laboratuvar çalışanları için gerekli olan,alınması gereken eğitimleri programlamalı ve uygulanmasını sağlamalıdır.
7-Laboratuvar ortamının günlük temizliğinin yaptırılmasını sağlamalıdır.
8-Yönetici asistanı ile koordineli çalışarak araç ve atık gönderim planını hazırlamalıdır.
9-Atık Kabul işlemlerini gerçekleştirmelidir.
10-Atık Üreticilerinden gelen numunelerin analizlerini yapar ve sonuçlarını raporlar.Ortaya çıkan bu sonuç ve raporları dosyalama sistemi ile kayıt aldınta tutar.
11-Tesise-Laboratuvara atık getiren araçların belgelerini kontrol eder,tartımlarını yapar,
Gelen Atığı kontrol eder , numuneler alır.
12-Alınan numunelerin kabulü için analizler yapar.Analiz sonuçlarını raporlar ve dosyalar.
13-İşletme Sorumlusu ile koordineli çalışarak atığın ilgili yere boşaltılmasını kararlaştırmalı ve atığın boşaltılması işlemine nezaret etmelidir.
14-İşletme laboratuvar alanlarına gelen ve giden atıkların envanterini çıkartmalı,boşaltılan aracın boş tartımını yaptırmalıdır.
15-Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurarak onaylamalıdır.
16-Kütle Balans tablolarını hazırlamalı,ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamalıdır.
17-Fatura kesimi için gerekli dokümanları Yönetici Asistanına aktarmalıdır.
18-Kantarın periyodik ve arıza bakımlarını yaptırılmasını sağlamalı,kalibrasyonunu yaptırmalıdır.
19-Genel Müdür ve Kalite Kontrol Müdürünün kendisine vereceği işlerle ilgili diğer talimatların zamanında yerine getirilmesini sağlamalıdır.
20-İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların aşamasının, sonucunun Genel Müdüre raporlamasını yapmalıdır.
21-Kendi biriminde çalışan personellerin performans bilgilerini oluşturmalı ve Genel Müdür’e raporlamasını yapmalıdır.

Eğitim-Yetkinlik Bilgileri :

Şirket ortakları arasından seçilmesi uygundur.
Tercihen üniversite mezunu olmalıdır.
Benzer bir görevde en az 10 yıl deneyime sahip olmalıdır.
Yöneticilik vasıflarına sahip olmalıdır.
Etkili iletişim kurabilmelidir.
İş planlamasında tecrübe sahibi olmalıdır.

Reklam