İnsan Kaynakları Sorumlusu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

8963
İnsan Kaynakları Sorumlusu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları
İnsan Kaynakları Sorumlusu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

Ünvan Tanımı : İnsan Kaynakları Sorumlusu

1-İşletmenin Kalite Politikasını ve Kalite Hedeflerini doğru olarak tanımalı ve bu yönde çalışmalar yapmalıdır.
2-İşletmede çalışan Personellerin özlük dosyalarını oluşturmalı ve muhafaza etmelidir.
3-İşletmede çalışan hakları , personeller ile ilgili mevcut kanunlar veya yeni çıkan kanunlara hakim olmalı ,
4-Yeni çıkan kanunları üst yetkilisinin onayı ile gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamalıdır.
5-Personellerin günlük,yıllık,aylık izinlerini takip etmelidir.
6-İşten çıkan veya yeni başlayan personellerim giriş ve çıkış evraklarını hazırlamalı,
7-Personellerin hareketlerini ve personellerin mevcut durumlarını aylık olarak ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmelidir.
8-Personeller için birim müdürlerinden gelen eğitim taleplerini değerlendirerek , eğitim takvimlerini ve planını oluşturmalıdır.
9-Oluşturulan eğitim takvimini takip etmeli ve eğitime katılım organizasyonunu yapmalıdır.Eğitime katılan personelleri takip etmeli ve eğitim sonuçlarının kayıtlarını tutmalıdır.
10-Eğitim değerlendirme sonuçları hakkında bilgi ve kayıtları ilgili birim müdürlerine bilgisini vermelidir.
11-Personelin rutin olarak sağlık kontrollerinin zaman kayıtlarını tutmalı,zamanı gelen sağlık taramalarının yapılmasını sağlamalı,çıkan sağlık sonuçlarını dosyalamalıdır.
12-İşletmede çalışan personel memnuniyet ölçümlerini ve personel performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamalı.
13-Kendi alanı ile bilgileri ilgili birimlere ve Genel Müdüre raporlamalıdır.

İnsan Kaynakları Sorumlusu Eğitim ve Yetkinlik Kriterleri :

Tercihen Üniversite Mezunu olmalıdır.
En az 3 yıl tecrübeye sahip olmalıdır.
Liderlik özelliklerine sahip olmalıdır.
Analitik düşünebilmeli ve iletişim becerisi yüksek olmalıdır.

Reklam