İcra Kurulu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

6358
İcra Kurulu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

Görev Ünvanı : İcra Kurulu
Kim Vekalet Eder : Yönetim Kurulu

İcra Kurulu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları


1-İcra kurulu , şirket faaliyetlerinin etkinlikle,aktif şekilde yürütülmesine ve tahmin edilen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak en uygun organizasyon yapısını saptar.
2-İşletme için hedef ve politikalar oluşturur.
3-Oluşturulan hedef ve politikalar doğrultusunda yeni ürün, hizmet ve pazarları tespit eder.
4-İşletme faaliyetlerini, kalite ve verimlilik açısından değerlendir.faaliyetlerin bu hedef ve politika çerçevesinde yönetilmesini sağlar.
5-Hedeflenen , planlanan faaliyetler için yeterli niteliklere sahip elemanları organize eder.
6-İşletmede çalışanların kendi kariyerlerini geliştirmelerine özen gösterir.Çalışanların kendilerini geliştirmeleri için teşvik yöntemleri belirler.
7-Şirket faaliyetlerinin devamı için gerekli kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlar,tüm birimleri de bu amaçla bilinçlendirir.
8-Tüm şirket faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunca denetler,gerekli iyileştirme ve değişiklikleri uygular.

Eğitim ve Yeterlilik :

En az Lisans mezunu olmalıdır.
Sektörde en az 10 yıl , toplamda 20 yıl tecrübeli olmalıdır.
İyi derecede bilgisayar bilgisi olmalıdır.
Liderlik vasfına sahip olmalıdır.
Hızlı,pratik çözüm üretebilir olmalıdır.
En az 1 yabancı dil bilmesi gereklidir.
Askerlik hizmetini tamamlamış olmalıdır.

Reklam