Hakediş ve Kabul Sorumlusu Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

2109
HAKEDİŞ VE KABUL SORUMLUSU Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları
HAKEDİŞ VE KABUL SORUMLUSU Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

Görev Ünvanı : Hakediş ve Kabul Sorumlusu
Bağlı Olduğu Üst Birim : Proje Müdürü
Kim Vekalet Eder : Proje Sorumlusu

Hakediş ve Kabul Sorumlusu Sorumluluk ve Yetkileri :

1-ISO 9001 ve ISO 18001 gerekliliklerini yerine getirir,
2-Genel Müdür tarafından verilen işleri ve talimatları yerine getirir,
3-Kalite ve İSG Yönetim temsilcileri ile birlikte koordineli çalışır,
4-İşveren tarafından firmadan talep edilen İŞ Sağlığı – Güvenliği form ve şartlarının yerine getirilmesini sağlar,
5-Tedarikçi firmaları kontrol eder.Tedarikçi firmaların iş planlamalarını kontrol eder.
6-İşveren tarafından firmaya verilen iş için hak edişin hazırlanmasını sağlar,
7-Yapılan işin hakedişinde saha bilgileri, kullanılan malzeme bilgileri,makbuzlar, saha ile ilgili yazışmaları düzenler ve hak edişe ekler,
8-Bitirilen işe ait müşteri memnuniyetleri, işin bitirilmiş olduğuna dair bitmiş fotoğrafları ve kabul formlarını hazırlar,
9-İş süresince montaj takibini yapar,
10-İşverenden gelen kabul dosyası formatına göre kabul dosyası hazırlar
11-Şantiye veya sahadaki resmi yada resmi olmayan aboneliklerin takibini yaparak işverene gönderir,
12-Proje sorumlusu ile birlikte kabul formlarını hazırlar,
13-Hazırlanan Kabul Formunun işverene iletilmesini sağlar,

HAKEDİŞ VE KABUL SORUMLUSU İŞ PROFİLİ:

HAKEDİŞ VE KABUL SORUMLUSU İŞ PROFİLİ VE ÖZELLİKLERİ :

Mevcut alanına uygun teknisyen olmalıdır.
Benzer bir görevde en az 5 yıl deneyimli olmalıdır.
Proje okuyabilme kabiliyete sahip olmalıdır.
Taşeron,işveren,çalışan,tedarikçi vb kişilerle ikili ilişkileri iyi olmalıdır.
Bulunduğu sektörde malzeme bilgisi olmalıdır.
İş tanımlarını ve iş yönlendirmelerini yapabilmesi gerekmektedir.

Reklam