Güvenlik Kamerası Tipleri

1786

Kamera tipleri
Analog kameralar CCTV endüstrisinde değişmez bir parçadır. Güvenlik sistemlerinin temel taşıdır.Ortamdaki tüm görüntülerin ana izleme merkezine taşınması işlemini yaparlar. Analog kameralar, televizyon endüstrisinden geliştirilen teknolojiler olduğundan görüntü kaliteleri TVL yani televizyon satır sayısı ile ölçülürler.İlk imalatından günümüze kadar çok geniş bir üretim yelpazesi bulunmaktadır. Gelişmeleri de her gecen yıl hızla ilerlemektedir.

Siyah/Beyaz Kameralar :


(Artık( üretilmemektedir) Siyah/Beyaz kameralar CCTV endüstrisine ilk giriş yapan kamera türüdür.Bu tip kameralar ilk olarak TV tüpü kullanılarak imal edilmişlerdir. CCD ve CMOS teknolojilerinin gelişimi ile birlikte boyutlar küçülmüş ve özellikleri artmıştır.
Siyah/Beyaz kameraların karanlık ortamlardaki ışık hassasiyeti yüksektir. Bunun sebebi görüntü oluşumu esnasında kullanılan algılayıcı elemanın, ortamdan gelen ışınımları sadece iki rengin tonlarına çevirmesidir. Bu tip kameralar uzun yıllar CCTV endüstrisine hizmet etmiş ancak yaklaşık 10 yıl önce üretimleri durmuştur. Siyah/Beyaz kameralar, sabit box, mini dome ve PTZ seklinde değişik formatlarda, ihtiyaca uygun şekilde üretilmişlerdir.
Renkli Kameralar Artan güvenlik ihtiyaçları ve gelişen CCD teknolojisi sayesinde, 1990’larda renkli kameralar artık en yaygın kullanılan CCTV ürünü olmaya başlamıştır.Renkli kameralarda CCD ye CMOS görüntü algılayıcı chipleri kullanılmıştır ye görüntü kaliteleri Siyah/Beyaz kameralara oranla çok daha yüksektir, ancak renkli kameraların karanlık ortamlarda ışık hassasiyeti en azdır. Bu sebepten dolayı 1990’larda CCTV sistemlerinde dış mekanlarda kullanılan kameralar genellikle Siyah/Be-yaz modellerden seçilmekteydi.


Day/Night (Gündüz/Gece) Kameralar :

Gelişen ihtiyaçlar, dış mekanlarda da gündüz vakti renkli görüntü alnnması yönünde, teknoloji üreten firmaların üzerinde baskı kurmaya başladı. Fotoğraf endüstrisinde kullanılan eski bir teknoloji CCTV kameralarına adapte edilerek sorun köklü bir şekilde çözüldü.Lens ile görüntü algılama sensör arasına IR-Cut filtre konarak kameraların gündüz vakitlerinde ve yeteri kadar ışık olduğu durumlarda renkli, ışık miktarı düştüğü zaman ise Siyah/Beyaz moda döndüren bir mekanizma Bu şekilde tek bir kamerada hem renkli hem de Siyah/Beyaz kullanılmaya başlanmış oldu. Bu teknoloji CCTV sistemlerine olan ilgiyi çok arttırmış ye ürün geliştirmeleri çok daha hızlanmıştır.

IR (Infrared) Kameralar :

Day/Night kameralar teknoloji ve performans bakımından çok gelişmiş kameralardı ancak fiyatları çok yüksekti, kamera, kameraya uygun yüksek kaliteli lens, muhafaza ve geniş alanların gözlemlenmesi için harici IR aydınlatıcıya ihtiyaç duymaktaydılar. Sistemler yaygınlaştıkça fiyat baskısı doğmaya başladı ve üreticiler tüm bu bileşenleri tek bir kamerada toplayarak fiyat performansı yüksek kameralar imal etmeye başladılar. IR kameraların birçok türü ve çeşidi imal edildi ve halen bu tip kameralar hızla geliştirilmeye devam etmektedir. Ancak ne kadar geliştirilirse geliştirilsin normal Day/Night kameranın performansına ulaşmaları zor görünmektedir.

Mini Dome Kameralar :

Kameraların daha az dikkat çekmesi amacı ile imal edilmiş-tir. Siyah/Beyaz, renkli, İnfra red modelleri yapılmıştır. Standart kameraların boyları büyük olur, koruyucu muhafazaya ihtiyaç duyulduğu zamanlar da boyutları daha da büyür. Dome kameralar ise buradaki dezavantajı bertaraf etmek için yapılmıştır. Genellikle iç mekanlarda kullanılmak için tasarlanmış kameralardır, ancak dış mekanda kullanılabilecek şekilde imal edilmiş olanları ve hatta Vadalizme karşı korumalı olanları da mevcuttur.

Speed Dome (PTZ) Kameralar :

Sabit kameraların kullanımı esnasında CCTV endüstrisinde hareket eden kameralar da büyük ihtiyaç haline gelmeye baş-lanmıştı. İlk zamanlar koruyucu muhafazayı hareket ettiren Pan Tilt (Sağa/Sola, Yukarı/Aşağıya) basit bir kumanda yardımı ile hareket ettiren cihazlar imal edildi, bu çözüme sonraları Zoom lens ilave edildi ve Pan Tilt Zoom kameralar CCTV endüstrisine girmiş oldu. Bu kameralar ilk ihtiyaçlara cevap vermiş olsa bile birçok farklı ürünün bir araya gelmesinden kaynak!: olarak problemler doğmaya başladı ayrıca hareket kabiliyeti kısıtlı ve yavaştı. Üreticiler bu problemleri çözmek adına, daha hızlı ve kolay hareket edebilen tüm bileşenlerin bir uyum içerisinde olduğu bir ürün meydana getirdiler.
Speed Dome kameralar toplam bir güvenlik sisteminde kullanılması gereken bir kameradır, fakat bu kameranın mutlak surette sabit kameralar ile desteklenmesi şarttır. Ayrıca bu kameralardan istenilen yüksek performansı alabilmek için montaj sonrasında çok iyi programlanması gerekmektedir. Speed Dome kameralar gelişimlerini halen sürdürmekte ve çok yüksek zoom yapabilen modelleri günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır.

Reklam