Genel Müdür Asistanı Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

541

Genel Müdür Asistanı Görev Tanımı Yetki ve Sorumluluklar

1-İşletmede Genel Müdür adına Şirket içi ve dışı verilen işleri takip eder,
2-Genel Müdürlük makamın telefon bağlantılarını,ön görüşmelerini yapar.İşletmede genel Müdürlük makamına ait postalama, faks, telsiz, vb. haberleşme hizmetlerini yürütür.
3-Genel Müdürlük makamına ve Genel Müdüre gelen ve giden yazışmaların notlarını usulüne uygun almak ,gerekli yazışmaları dosyalar.
4-Genel Müdürün randevularını ve toplantılarını zamanlar. Randevu ve toplantılarla ilgili hazırlıklarını yapar.
5-Genel Müdürlük bürosunu ve özellikle Genel Müdür odasını düzenler ve temizlenmesini sağlar.
6-İş toplantılarını ve konferansları düzenlenmesini sağlar,yardımcı olur.
7-Raporlar, incelemeler,sözleşmeler vb. yazıların hazırlanmasına yardımcı olur.
8-Görevlerine ilişkin Genel Müdürce verilen benzer nitelikteki ve diğer işleri yapar.
9-Kendi birimi ile ilgili ISO Kalite yönetim sistemi gerekliliğini yerine getirir.

Genel Müdür Asistanı İş Profili:

En az lise mezunu olmalıdır.
Sektöründe en az 3 yıl benzer görev yapmış olmalıdır.
Dikkatli ve not alma alışkanlığı olmalıdır.
Yoğun ve stresli çalışma şartlarında çalışabilir olmalıdır.