Genel Müdür Asistanı Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

3302
Genel Müdür Asistanı Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları
Genel Müdür Asistanı Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

Genel Müdür Asistanı Görev Tanımı Yetki ve Sorumluluklar

1-İşletmede Genel Müdür adına Şirket içi ve dışı verilen işleri takip eder,
2-Genel Müdürlük makamın telefon bağlantılarını,ön görüşmelerini yapar.İşletmede genel Müdürlük makamına ait postalama, faks, telsiz, vb. haberleşme hizmetlerini yürütür.
3-Genel Müdürlük makamına ve Genel Müdüre gelen ve giden yazışmaların notlarını usulüne uygun almak ,gerekli yazışmaları dosyalar.
4-Genel Müdürün randevularını ve toplantılarını zamanlar. Randevu ve toplantılarla ilgili hazırlıklarını yapar.
5-Genel Müdürlük bürosunu ve özellikle Genel Müdür odasını düzenler ve temizlenmesini sağlar.
6-İş toplantılarını ve konferansları düzenlenmesini sağlar,yardımcı olur.
7-Raporlar, incelemeler,sözleşmeler vb. yazıların hazırlanmasına yardımcı olur.
8-Görevlerine ilişkin Genel Müdürce verilen benzer nitelikteki ve diğer işleri yapar.
9-Kendi birimi ile ilgili ISO Kalite yönetim sistemi gerekliliğini yerine getirir.

Genel Müdür Asistanı İş Profili:

En az lise mezunu olmalıdır.
Sektöründe en az 3 yıl benzer görev yapmış olmalıdır.
Dikkatli ve not alma alışkanlığı olmalıdır.
Yoğun ve stresli çalışma şartlarında çalışabilir olmalıdır.

Reklam