Forklift Operatörü Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

5205
Forklift Operatörü Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları
Forklift Operatörü Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

Görev Ünvanı : Forklift Operatörü

Forklift Operatörü Görev Tanımı :

1-İşletme , fabrika , depo içerisinde gelen malzeme,atıklar,koli,vb insan gücünün kaldırmaya yetmediği ağır maddeleri Forklift aracı aracılığıyla alan içerisinde istifleme yapar.
2- Araçlar ile gelen malzemeleri forklift ile boşaltmak veya sevke hazır ürünleri forklift ile yükler.
3-Eğer forklift operatörüne sürekli yükleme işi verildiyse yükleme işlemini tamamlar ve yükleme yapılan malzeme,ürün,hammadde lerin kayıtarını tutar ve arşivler.
4-Çalışma sonunda tüm sistemin temizliğini yapar/yaptırır
5-Üretimi arttırmak , işi hızlandırmak amacı ile görevi ile ilgili önerileri ilgili birimlere aktarır.
6-Forklift operatörü , araçta olası elektrik ve mekanik arızalarına yapabilirliği içersinde yapar , yapılamaz arızaları gerekli birimlere bilgilendirerek müdahale etmesini sağlar.
7-Gerek bakım gerek temizlik işlemlerini çalışmaları devre dışı bırakarak,duraklatarak müdahaleleri İ.Sİ.G.kuralları göre yapar.
8-İSG Kurallarına mutlaka uyar.
9-Olası acil durumlarda (yangın,kaza,sel baskını v.b.) ilk müdahaleyi yapar/yaptırır.Gerekli durumlarda ,itfaiyeye ve İşletme Sorumlusuna haber verir.
10-Gerekli görülen eğitimlere (yangın,İ.S.İ.G.,ilk yardım v.b.)katılır.
11-İşlerle ilgili diğer talimatların zamanında yerine getirilmesini sağlar.
12-İşletme-Tesis kapasitesinin artırılması için önerilerde bulunur.
13-İşletme sorumlusu talep etmesi durumunda yürüttüğü çalışmaların aşamalarını ve sonuçlarını raporlamasını yapar.

Forklift Operatörü iş profili :

İŞ PROFİLİ:
En az Ortaokul mezunu olmalıdır.
Forklift kullanmak için gerekli ehliyet,sertifika ve eğitimlere sahip olmalıdır.
En az 2 yıl tecrübeli olmalıdır.
İş planlaması konusuna hakim olmalıdır.
Mümkünse gerekli İSG ve ilkyardım eğitimlerini almış olmalıdır.Reklam