Finans Müdürü Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

14072
Finans Müdürü Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları
Finans Müdürü Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

Görev Ünvanı : Finans Müdürü

Finans Müdürü Görev Tanımı : İşletmenin tüm finansman ve muhasebesel kayıtlarını mevzuata ve kurallara uygun olarak tutulmasını, şirketin ödemelerini,tahsilat takibinin yapılmasını sağlamak.

Finans Müdürü Görev Yetki ve Sorumlulukları :

 1. İşletmede finansman ve mali işlerle ilgili konulardan sorumludur.
 2. Mali tablolar düzenler, gerekli raporlamaları yapar , bütçe ve finansal tahminleri yapar.
 3. Muhasebe yönetiminden sorumludur.
 4. İşletmenin muhasebe kayıtlarını tututar.
 5. İşletmenin aylık ve yıllık beyannamelerini kurallara uygun olarak vergi dairesine bildirir.
 6. Ortaya çıkan vergilerin zamanında ödenmesini sağlar.
 7. İşletmede çalışan aylık SSK. bildirgelerini hazırlayarak , ilgili kuruma verir.
 8. Tahakkuk eden sigorta bedellerini ilgili kurumlara zamanında ödenmesini sağlar.
 9. Çalışan personelin avans ödemeleri ve maaş ödemelerinin takibini yapar.
 10. İşletmenin ortaya çıkan tüm ödemelerini düzenli olarak takip eder ve vadesi gelen ödemeleri yapar.
 11. İşletmenin cari alacaklarını takip eder ve bunların zamanında tahsil edilmesini sağlar.
 12. İşletmenin tahsilatlarını ve ödemelerini bir dengede tutar.Herhangi tutarsız bir durumda yetkililere rapor verir.
 13. İşletmenin finansal değerlerini ve kaynaklarını yönetir.İşletme için uygun kaynaklar araştırır.
 14. Bankalar ve ilişkide bulunulan resmi kurumlarla ( vergi dairesi, SSK. Vb.) olan ilişkilerini düzenli olarak yürütür.
 15. İşletmenin aylık, yıllık hesap durumlarını kontrol eder, finansal durumu hakkında bilgileri ilgili yöneticilere raporlar.

Finans Müdürü Diğer Özellikler ;

En az Lisans Mezunu olmalıdır.
Finansal ve mali konularda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmalıdır.
İşletmeye ait programlara hakim olmalıdır.
Askerlik görevini tamamlamış olmalıdır.
Mali finansal analizler yapabilmelidir.
Stresli ve tempolu çalışma şartlarına ayak uydurabilmelidir.
Analitik ve hızlı düşünebilmelidir.
Reklam