Bölge Satış Temsilcisi Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

7827
Bölge Satış Temsilcisi Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları
Bölge Satış Temsilcisi Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

GÖREV ÜNVANI                                    : Bölge Satış Temsilcisi

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM                                : Satış Müdürlüğü

            BAĞLI OLDUĞU BİRİM                   : Satış Müdürlüğü

            KENDİSİNE BAĞLI KADROLAR    :

            YERİNİ ALACAK KİŞİ                      : Satış Müdürünün belirlediği bir kişi.

ÇALIŞMA KOŞULLARI                          :

            ÇALIŞMA SAATLERİ                       : 08:30–18:30

            DENEME SÜRESİ                            : 2 ay

            ALMASI GEREKLİ EĞİTİMLER      : Satış Müdürlüğü eğitim listesi tamamı.

Bölge Satış Temsilcisi : İŞİN TANIMI

Satış faaliyetlerinde aktif görev alarak kendi görevlendirildiği bölgelerde yeni müşteri araştırılması ve bulunması,
-Mevcut ve yeni gelecek müşterilere müşteri memnuniyeti doğrultusunda, firma hedef ve politikalarına uygun olarak ihtiyaç duyulan çözümün, proje ve ürünlerin sunulması,

-Müşteri taleplerini anlayabilmek-cevaplayabilmek için görüşmeler ve keşifler yapılması ve raporlanması,

-Bu görüşme ve keşifler doğrultusunda tekliflerin ve projelerin hazırlanması,

-Müşteriye sunumu ve satışın gerçekleştirilmesi,

-Sorumluluk alanı dahilinde pazar araştırması yapılması, rakipleri ve ürünleri takip ederek raporlarının Satış Müdürüne sunulması,
-Gerektiğinde ihalelerle ilgili tüm hazırlıkların yapılması ve projelerin her aşamasında aktif olarak maliyetleri minimize etmek ve müşterilerin maksimum tatminini sağlamasını içerir.

Bölge Satış Temsilcisi Görev Yetki ve Sorumlulukları

Kendisine verilen müşterilerinin tüm elektronik güvenlik ihtiyaçlarını net ve detaylı bir şekilde algılayıp, firma-işletme hedefleri doğrultusunda müşterilerine en uygun çözümü sunması için görevlidir.Görevini yerine getirirken firma teknik yeterliği ve stok durumunu ve tedarik sürelerini gözeterek hazırlar. Stok maliyetlerinin artmaması için diğer birimlerle ve müşterisi ile bir köprü vazifesi görür.

Tüm şube ve merkez ofis faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için temasa geçilecek müşterileri bir gün önceden sözlü ve yazılı olarak satış müdürlüğüne iletir, müşteri güncel verilerinin iştetme-şirket bünyesinde varsa aktif CRM yazılımına girilesi için verileri Satış Sekreterine iletir ve eski veriler var ise arşiv verileri doğrultusunda görüşmelere başlar.

Görüşmeler yaptığı müşterileri ve günlük faaliyetlerini, sonuçları, tarih ve saat belirterek her akşam Satış Müdürü’ne yazılı olarak iletir.

Hazırladığı tekliflerde teklifleri ve tüm hesaplamaları yapılmış maliyetli teklifleri müşteriye sunmadan önce Satış Müdürü’ne iletir ve sonrasında onaylanmış teklifleri müşterilere sunar.

Yurtdışı veya yurtiçi satın almalardan ve teknik ekibin iş durumunu hakkında bilgileri alarak firma menfaatlerine uygun ödeme ve satış koşullarını müşteriye sunar.

Görevlendirildiği bölgede bulunan mevcut müşterilere yönlendirildiğinde, müşterinin mevcut satış temsilcisi ile koordineli olarak satış faaliyetlerinin devamı sürdürmek için talep edilen faaliyetleri yerine getirir.

Projelerde kullanılacak malzeme onayını verir,

Proje kapsamında yapılacak harcamaları Satış Müdürü onayına sunar.

Satış Müdürlüğü Dosyalama Talimatı’na harfiyen uyar.

Firmada kullanılan aktif CRM ( Müşteri ilişkileri Yönetimi ) yazılımını etkin ve tam olarak kullanılması ve tüm kayıtlarının burada tutulması için gerekli verileri Satış Müdürlüğüne iletir.

Firmanın bir temsilcisi olduğu bilinci ile müşteri diyaloglarını ölçülü, planlı ve sonuca yönelik yürütür. Fiziki görünümüne ve giyimine daima dikkat eder. Müşterilerinden gelebilecek her talebe cevap verebilecek şekilde ziyaret, toplantı ve sunumlarını hazırlar. Konusuna hakimdir. Daima pozitif bir yapıdadır ve müşterileri ile her zaman saygılı ve ölçülü diyaloglara sahiptir.

Sunduğu tüm sistem ve hizmetlere tamamı ile hakimdir ve bunları müşterilerine hızlı ve başarılı bir şekilde aktarabilir. Ayrıca güncel ürünlere/hizmetlere, rakiplerin ürün ve hizmetlerine ve pazarın gereklerine hakim olabilmek için sürekli araştırmalar yapar, tüm ürün ve hizmet tedarikçileri ile irtibatta bulunur.

Her zaman firmasının bütünlüğünü ön planda tutar birim ayrımı yapmadan firma çalışanlarını ve firmanın sunduklarını savunur.

Verilen fiyat tekliflerinin gerçekleşmesi için kendisine belirtilen sınırlar içerisinde müşteri ile müzakere edilmesi ve satışın gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken hareketlerin ve alınması gereken kararların Satış Müdürü’ne raporlanması ve alınacak onay ile işlerin sonuçlandırılmasından sorumludur.

Verdiği tekliflerde satış gerçekleştiğinde işin yapılması için gerekli işlemleri yerine getirmekten sorumludur.

İşlere başlanılması ve bitirilmesinde birimler arası işbirliğinin oluşturulmasından sorumludur.

Gerçekleşen satışlara sözleşmeler oluşturulması, Satın Almaya ürün listesinin ve tedarikçiler ile anlaşılan diğer mali konuların aktarır.

Sözleşmesi imzalanmış işlerde teknik ekibe işi teslim etmek amacı ile malzeme listesi, çizimler ve proje esaslarını içeren bilgileri Teknik Müdür’e iletmekle yükümlüdür.

Firmanın yaptığı işlerdeki müşteri taleplerine cevap verilmesi, anlaşma şartlarına/şartnamelere uygunluğu, işçilik kalitesi, eğitimin etkinliği, bakımların ve servis faaliyetlerinin düzgün ilerlemesi vb. konularda müşteriye karşı sorumludur ve bu konuların iyileştirilmesi için Teknik Müdür’e geri beslemeleri aktarır.

Müşteri gereklerini tam olarak karşılayan işlerin tesliminden sonra, fatura işlemlerinin ilgili birimlerle koordineli çalışılarak hazırlanmasından sorumludur.

Faturalanmış ürünlerin anlaşma zamanında tahsilâtının yapılmasında ilgili birimler ile koordineli çalışır.

Tüm satış raporlarını talep edilen süre ve periyotlarda sunmak yükümlülüğündedir.

Kendisine belirtilen satış hedeflerinin gerçeklenmesinden sorumludur.

Kendisinin eğitim ihtiyaçlarını Satış Müdürüne iletmekle yükümlüdür.

Zorluklar ile karşılaşılan müşterileri ve tedarikçileri gerekli önlemlerin alınabilmesi için Satış Müdürüne tüm detayları ile raporlar.

Amirlerinin verdiği görevleri eksiksiz, zamanında ve planlı olarak yerine getirir ve bunları Satış Müdürü’ne raporlar.

Bölge Satış Temsilcisi’nin Olması gereken Nitelikleri  

EĞİTİM:  Üniversitelerin 4 yıllık İlgili Mühendisliği bölümlerinden(tercihen İşletme Yüksek lisansı yapmış) mezun olmalı.

DENEYİM: Benzer bir pozisyonda an az 3 yıl iş deneyimi olmalı.

ÖZEL İHTİSAS/SERTİFİKA:

YABANCI DİL: İngilizce (İyi seviyede)İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER:  

  1. Seyahat engeli olmamalıdır.
  2. Yoğun çalışma düzenine uygun olmalıdır.
  3. Çok iyi derecede bilgisayar bilgisi olmalı, Çizim programlarına hâkim olmalıdır.
  4. Teknik dokümanları okuyup anlayacak ve çeviri yapacak düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmalıdır.
  5. Maliyet analizlerinin oluşturulmasında deneyimli olmalıdır.
  6. Satış öncesi projelendirme ve satış sonrası montaj faaliyetlerinin projeye uygun şekilde Teknik Proje Mühendisi tarafından uygulanmasını denetlemek ve gerektiğinde destek sağlayabilmeli ve eğitimler düzenleyip-sunumlar yapabilecek derecede teknik bilgiye sahip olmalıdır.
  7. Proje, ekip ve süreç yönetimlerine hakim olmalıdır.
  8. MS Office donanımlarına tam hakim ve IT altyapısı hakkında deneyimli olmalıdır.
  9. Planlı ve programlı olmalı, raporlama yapabilmelidir.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ: Firmaya ve bölüme ait tüm bilgilerin gizli tutulması.

KULLANILMASI GEREKEN CİHAZ, BİLGİSAYAR VE EKİPMANLAR: Windows Programları (Word, Excel, Power Point),  Autocad, Project manager, Outlook, Fax, Fotokopi.

FİZİKSEL GÜÇ        : Yoğun fiziki şartlar ve stresli süreçlerde verimliliği sabit olmalıdır.

Reklam