ARAÇ DEĞER KAYBI TALEBİ NEDİR ? KİMLER TALEP EDEBİLİR ? NEREDEN TALEP EDİLİR ?

471

Araç değer kaybı , trafik kazası sonucunda hasar gören araçların tekrar satışlarındaki maddi değerinin düşmesi durumunu ifade eder.Kaza sonrası araç hasarının onarımları yapılır.Araç tekrar kullanılabilir hale gelir.Fakat tramer kayıtlarında hasar kaydı ve parasal miktarı çıkacaktır.Bu çıkan hasar kaydı , aracın satışı esnasında bir miktar aracın değerini düşürecektir.Bu durumda aracı hasar gören kişi, zararın giderilmesi için iki yoldan birine başvurabilir. Birincisi Sigorta Tahkim Komisyonu diğeri ise Adli Yargı Mercilerine başvurabilir.

1 . yöntem olarak : kazaya karışan taraflar Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunabilir.Başvuruda bulunulmadan önce aracın ekspertiz raporunun hazırda bulunması ve zarar verenin sigorta şirketine başvuruda bulunması gerekmektedir.Bu yöntem daha kısa süreli bir çözüm yoludur.

2.Yöntem olarak : Yargı mercilerine başvuruda bulunulmadan önce ise zarar verenin sadece sigorta şirketine başvuruda bulunma zorunluluğu vardır. Başvurudan sonra  sigorta şirketi 15 gün içerisinde cevap vermek zorundadır.Sigorta şirketi 15 gün içerisinde cevap vermez veya başvuruyu red ederse adli yargı mercilerine başvurulabilir. Adli yargı mercilerinde bulunan uzman sigorta eksper bilirkişileri tarafından sunulan raporlar çerçevesinde ve yapılacak incelemeler içinde aracın değer kaybı hesaplanır rapor düzenlenir. Daha masrafsız bir çözüm yoludur.